Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

Projekt “Obnova kaple v obci Hačky“

je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje

Publicita: Cedule_OKLKRAJ_publicita POV.pdf

OLOMOUCKY KRAJ1.jpg   POV_23.jpg

Program na podporu JSDH 2023OLOMOUCKY KRAJ.jpg

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Hačky

Realizaci projektu finančně podpořil Olomoucký kraj.

Publicita: Cedule publicita.pdf

 

 
hleu.png
hlmz.jpg
hleu.png

„Revitalizace obecního rybníka p.p.č. st.69, 699/3 k.ú. Hačky“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Hačky

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Marie Sýkorová, ČKAIT 0401803

DODAVATEL: KVARCIT STAV s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: obec Hačky

CELKOVÉ náklady: 2 269 094,32 Kč

dotace: 798 000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16.6.2022

Cíl akce (projektu): Cílem projektu byla rekonstrukce malé nerybochovné vodní nádrže v obci Hačky, za účelem zlepšení jejího technického stavu a zajištění její vodohospodářské funkce, kterou je vytvoření zásob vody pro případ hašení požáru.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

STAV PŘED REALIZACÍ STAV PŘED REALIZACÍ

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE STAV V PRŮBĚHU REALIZACE

STAV PO REALIZACI:

STAV PO REALIZACI STAV PO REALIZACI

Oprava místní komunikace - K Větřáku

logo.jpg

Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2016.

Olomoucký kraj poskytl příspěvek ve výši 300.000,- Kč, zbylé náklady na projekt jsou hrazeny z vlastních prostředků obce Hačky.

Obec Hačky děkuje Olomouckému kraji za poskytnutý příspěvek.